Webshop

webshop

Sponsoren Wagenpark

wagenpark

VSN 2018

vsn

Verjaardagen

 

AVG Verklaring

(Status 23 april 2018)
klik hier voor een blanco formulier AVG en Auto.Incasso
De contributies van Veritas zijn, per leeftijdscategorie, alsvolgt vastgesteld. De peildatum van de leeftijden is 1 januari. Voor seizoen 2018-2019 is dit 1 januari 2019. Het kan zijn dat er in een elftal verschillende hoogtes van contributies worden gevraagd, dit heeft te maken met de dispensaties en/of teamindeling. De contributies voor seizoen 2018-2019 zijn als volgt:
Leeftijd: Bedrag:      Categorie:
JO06 Gratis      Kabouters
JO09 t/m JO12 92,50 €  
JO13 t/m JO15 97,50 €
JO17 102,50 €
JO19 112,50 €
Senioren 157,50 €      Spelende leden
77,50 €      Niet-spelende leden
50,00 €      Vrijwilligers
 
Niet-spelende leden en/of vrijwilligers die meer dan 50 jaar lid zijn, zijn vrijgesteld van contributie.
De acceptgiro's voor de contributies worden via de coördinatoren en/of leiding van elk team bij aanvang van de competitie uitgereikt aan alle leden en de contributie dient vóór 30 september (in het lopende seizoen) te zijn voldaan. Is dit niet het geval, dan zal de betreffende speler een aanmaning ontvangen voor het voldoen van de contributie. Is de contributie niet vóór 1 november voldaan, dan mag het betreffende lid niet deelnemen aan de wedstrijden. De automatische incasso's worden zoals in de machtiging aangegeven afgeschreven.
 
Bovenstaande bedragen zijn geldig vanaf 1 september 2018. In de contributie zijn jaarlijks een nieuwe sportbroek en sokken voor spelende leden inbegrepen.
Rekening gegevens:
Rabobank Ittervoort
rek.nr.: 13.59.94.071
IBAN: NL53 RABO 0135994071
BIC code: RABONL2U
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met:
Patrick Aben
Secreatariaat / Ledenadministratie

Veritas Twitter

Scroll to top