Webshop

webshop

Sponsoren Wagenpark

wagenpark

VSN 2018

vsn

Verjaardagen

 

AVG Verklaring

(Status 23 april 2018)
klik hier voor een blanco formulier AVG en Auto.Incasso
Het bestuur van Veritas bestaat, zoals vastgelegd in de statuten, uit tenminste drie leden, te weten een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. Deze drie bestuursleden vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft, naast de dagelijkse leiding van de vereniging, de volgende specifieke taken:

* Toezien op de naleving van het bepaalde in de statuten van de vereniging.
* Beheren en verantwoorden van de geldmiddelen.
* Beleggen van de jaarvergaderingen, waarbij aan de leden verantwoording wordt afgelegd over de besteding van de gelden, samenstelling en wijzigingen van de commissies, trainersstaf en het algemene "wel en wee" binnen de vereniging.

Het voltallige bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

Algemeen Dagelijks Bestuur:
Voorzitter
Thijs Aben
+32-468-430953
Secretariaat en Ledenadministratie
Patrick Aben
Ringstraat 13, Neeritter
06-52596259
Voor het wedstrijdsecretariaat: klik hier
Penningmeester
VACATURE
Waarnemend Penningmeester
Henk Naus

Bestuursleden:
Aanspreekpunt Sponsoring en Stichting Veritas Stimulans
Peter Jansen
0681436342
José Wolters-Van Kimmenade
06-29392829
Aanspreekpunt Facilitaire zaken
Patrick Rietjens
06-21718571
Aanspreekpunt Activiteiten en Gouden10
Marco Leeters
06-15156289
Leon Van Kimmenade
06-54395260

Veritas Twitter

Scroll to top